Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
1,125,000
18
Ho Chi Minh - Vinh City
18/02/2019 2,683,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
18/02/2019 1,466,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
18/02/2019 1,125,000 VND
606,900
19
Ho Chi Minh - Vinh City
19/02/2019 2,683,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
19/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
19/02/2019 795,000 VND
606,900
20
Ho Chi Minh - Vinh City
20/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
20/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
20/02/2019 795,000 VND
606,900
21
Ho Chi Minh - Vinh City
21/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
21/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
21/02/2019 795,000 VND
606,900
22
Ho Chi Minh - Vinh City
22/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
22/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
22/02/2019 795,000 VND
606,900
23
Ho Chi Minh - Vinh City
23/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
23/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
23/02/2019 795,000 VND
606,900
24
Ho Chi Minh - Vinh City
24/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
24/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
24/02/2019 795,000 VND
606,900
25
Ho Chi Minh - Vinh City
25/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
25/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
25/02/2019 795,000 VND
606,900
26
Ho Chi Minh - Vinh City
26/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
26/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
26/02/2019 795,000 VND
606,900
27
Ho Chi Minh - Vinh City
27/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
27/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
27/02/2019 795,000 VND
606,900
28
Ho Chi Minh - Vinh City
28/02/2019 1,252,000 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
28/02/2019 606,900 VND
Ho Chi Minh - Vinh City
28/02/2019 795,000 VND

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)