Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
536,500
18
Ho Chi Minh - Nha Trang
18/02/2019 1,711,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
18/02/2019 1,301,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
18/02/2019 536,500 VND
536,500
19
Ho Chi Minh - Nha Trang
19/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
19/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
19/02/2019 536,500 VND
539,800
20
Ho Chi Minh - Nha Trang
20/02/2019 1,961,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
20/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
20/02/2019 584,900 VND
536,500
21
Ho Chi Minh - Nha Trang
21/02/2019 962,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
21/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
21/02/2019 536,500 VND
536,500
22
Ho Chi Minh - Nha Trang
22/02/2019 1,381,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
22/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
22/02/2019 536,500 VND
536,500
23
Ho Chi Minh - Nha Trang
23/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
23/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
23/02/2019 536,500 VND
536,500
24
Ho Chi Minh - Nha Trang
24/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
24/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
24/02/2019 536,500 VND
536,500
25
Ho Chi Minh - Nha Trang
25/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
25/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
25/02/2019 536,500 VND
536,500
26
Ho Chi Minh - Nha Trang
26/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
26/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
26/02/2019 536,500 VND
534,000
27
Ho Chi Minh - Nha Trang
27/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
27/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
27/02/2019 534,000 VND
536,500
28
Ho Chi Minh - Nha Trang
28/02/2019 742,000 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
28/02/2019 539,800 VND
Ho Chi Minh - Nha Trang
28/02/2019 536,500 VND

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)