Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
2,346,000
18
Hanoi - Ho Chi Minh
18/02/2019 3,688,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
18/02/2019 2,544,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
18/02/2019 2,346,000 VND
2,544,000
19
Hanoi - Ho Chi Minh
19/02/2019 3,578,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
19/02/2019 2,544,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
19/02/2019 2,698,000 VND
2,368,000
20
Hanoi - Ho Chi Minh
20/02/2019 3,578,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
20/02/2019 2,368,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
20/02/2019 2,698,000 VND
2,170,000
21
Hanoi - Ho Chi Minh
21/02/2019 2,518,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
21/02/2019 2,192,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
21/02/2019 2,170,000 VND
2,166,250
22
Hanoi - Ho Chi Minh
22/02/2019 2,518,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
22/02/2019 2,192,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
22/02/2019 2,166,250 VND
1,840,000
23
Hanoi - Ho Chi Minh
23/02/2019 2,188,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
23/02/2019 1,862,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
23/02/2019 1,840,000 VND
1,862,000
24
Hanoi - Ho Chi Minh
24/02/2019 2,188,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
24/02/2019 1,862,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
24/02/2019 2,016,000 VND
1,708,000
25
Hanoi - Ho Chi Minh
25/02/2019 1,913,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
25/02/2019 1,730,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
25/02/2019 1,708,000 VND
1,708,000
26
Hanoi - Ho Chi Minh
26/02/2019 1,913,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
26/02/2019 1,862,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
26/02/2019 1,708,000 VND
1,598,000
27
Hanoi - Ho Chi Minh
27/02/2019 1,913,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
27/02/2019 1,609,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
27/02/2019 1,598,000 VND
1,455,000
28
Hanoi - Ho Chi Minh
28/02/2019 1,913,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
28/02/2019 1,609,000 VND
Hanoi - Ho Chi Minh
28/02/2019 1,455,000 VND

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)