Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
3,105,000
18
Hanoi - Pleiku
18/02/2019 3,237,000 VND
Hanoi - Pleiku
18/02/2019 3,105,000 VND
 
   
1,950,000
19
Hanoi - Pleiku
19/02/2019 3,138,000 VND
Hanoi - Pleiku
19/02/2019 1,950,000 VND
 
   
2,280,000
20
Hanoi - Pleiku
20/02/2019 2,628,000 VND
Hanoi - Pleiku
20/02/2019 2,280,000 VND
 
   
1,785,000
21
Hanoi - Pleiku
21/02/2019 3,138,000 VND
Hanoi - Pleiku
21/02/2019 1,785,000 VND
 
   
2,280,000
22
Hanoi - Pleiku
22/02/2019 3,138,000 VND
Hanoi - Pleiku
22/02/2019 2,280,000 VND
 
   
1,499,000
23
Hanoi - Pleiku
23/02/2019 3,138,000 VND
Hanoi - Pleiku
23/02/2019 1,499,000 VND
 
   
1,499,000
24
Hanoi - Pleiku
24/02/2019 1,803,000 VND
Hanoi - Pleiku
24/02/2019 1,499,000 VND
 
   
1,301,000
25
Hanoi - Pleiku
25/02/2019 1,638,000 VND
Hanoi - Pleiku
25/02/2019 1,301,000 VND
 
   
1,202,000
26
Hanoi - Pleiku
26/02/2019 1,803,000 VND
Hanoi - Pleiku
26/02/2019 1,202,000 VND
 
   
1,032,000
27
Hanoi - Pleiku
27/02/2019 1,032,000 VND
Hanoi - Pleiku
27/02/2019 1,134,900 VND
 
   
1,032,000
28
Hanoi - Pleiku
28/02/2019 1,032,000 VND
Hanoi - Pleiku
28/02/2019 1,301,000 VND
 
   

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)