Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
2,742,000
18
Hanoi - Phu Quoc
18/02/2019 4,293,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
18/02/2019 4,161,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
18/02/2019 2,742,000 VND
3,248,000
19
Hanoi - Phu Quoc
19/02/2019 4,293,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
19/02/2019 3,248,000 VND
 
   
3,501,000
20
Hanoi - Phu Quoc
20/02/2019 4,293,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
20/02/2019 3,501,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
20/02/2019 4,293,000 VND
3,248,000
21
Hanoi - Phu Quoc
21/02/2019 3,343,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
21/02/2019 3,248,000 VND
 
   
3,248,000
22
Hanoi - Phu Quoc
22/02/2019 4,293,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
22/02/2019 3,248,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
22/02/2019 4,293,000 VND
2,335,000
23
Hanoi - Phu Quoc
23/02/2019 2,848,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
23/02/2019 2,478,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
23/02/2019 2,335,000 VND
2,082,000
24
Hanoi - Phu Quoc
24/02/2019 2,188,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
24/02/2019 2,082,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
24/02/2019 2,203,000 VND
1,719,000
25
Hanoi - Phu Quoc
25/02/2019 1,913,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
25/02/2019 1,730,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
25/02/2019 1,719,000 VND
1,466,000
26
Hanoi - Phu Quoc
26/02/2019 1,692,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
26/02/2019 1,466,000 VND
 
   
1,024,900
27
Hanoi - Phu Quoc
27/02/2019 1,692,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
27/02/2019 1,024,900 VND
Hanoi - Phu Quoc
27/02/2019 1,587,000 VND
1,024,900
28
Hanoi - Phu Quoc
28/02/2019 1,692,000 VND
Hanoi - Phu Quoc
28/02/2019 1,024,900 VND
 
   

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)