Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
2,456,000
18
Hanoi - Hue
18/02/2019 3,963,000 VND
Hanoi - Hue
18/02/2019 2,456,000 VND
 
   
2,181,000
19
Hanoi - Hue
19/02/2019 2,448,000 VND
Hanoi - Hue
19/02/2019 2,181,000 VND
 
   
2,448,000
20
Hanoi - Hue
20/02/2019 2,448,000 VND
Hanoi - Hue
20/02/2019 2,456,000 VND
 
   
1,917,000
21
Hanoi - Hue
21/02/2019 2,283,000 VND
Hanoi - Hue
21/02/2019 1,917,000 VND
 
   
2,313,000
22
Hanoi - Hue
22/02/2019 3,963,000 VND
Hanoi - Hue
22/02/2019 2,313,000 VND
 
   
1,917,000
23
Hanoi - Hue
23/02/2019 2,063,000 VND
Hanoi - Hue
23/02/2019 1,917,000 VND
 
   
2,049,000
24
Hanoi - Hue
24/02/2019 2,448,000 VND
Hanoi - Hue
24/02/2019 2,049,000 VND
 
   
1,400,000
25
Hanoi - Hue
25/02/2019 2,063,000 VND
Hanoi - Hue
25/02/2019 1,400,000 VND
 
   
1,004,000
26
Hanoi - Hue
26/02/2019 1,843,000 VND
Hanoi - Hue
26/02/2019 1,004,000 VND
 
   
1,004,000
27
Hanoi - Hue
27/02/2019 2,283,000 VND
Hanoi - Hue
27/02/2019 1,004,000 VND
 
   
1,004,000
28
Hanoi - Hue
28/02/2019 2,511,000 VND
Hanoi - Hue
28/02/2019 1,004,000 VND
 
   

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)