Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
2,324,000
18
Hanoi - Nha Trang
18/02/2019 3,688,000 VND
Hanoi - Nha Trang
18/02/2019 3,556,000 VND
Hanoi - Nha Trang
18/02/2019 2,324,000 VND
2,720,000
19
Hanoi - Nha Trang
19/02/2019 3,523,000 VND
Hanoi - Nha Trang
19/02/2019 2,720,000 VND
 
   
2,720,000
20
Hanoi - Nha Trang
20/02/2019 3,233,000 VND
Hanoi - Nha Trang
20/02/2019 2,720,000 VND
Hanoi - Nha Trang
20/02/2019 3,743,000 VND
1,252,000
21
Hanoi - Nha Trang
21/02/2019 1,252,000 VND
Hanoi - Nha Trang
21/02/2019 1,730,000 VND
Hanoi - Nha Trang
21/02/2019 3,743,000 VND
1,840,000
22
Hanoi - Nha Trang
22/02/2019 2,188,000 VND
Hanoi - Nha Trang
22/02/2019 2,027,000 VND
Hanoi - Nha Trang
22/02/2019 1,840,000 VND
1,252,000
23
Hanoi - Nha Trang
23/02/2019 1,252,000 VND
Hanoi - Nha Trang
23/02/2019 1,354,900 VND
Hanoi - Nha Trang
23/02/2019 1,708,000 VND
1,252,000
24
Hanoi - Nha Trang
24/02/2019 1,252,000 VND
Hanoi - Nha Trang
24/02/2019 1,466,000 VND
Hanoi - Nha Trang
24/02/2019 1,455,000 VND
1,252,000
25
Hanoi - Nha Trang
25/02/2019 1,252,000 VND
Hanoi - Nha Trang
25/02/2019 1,609,000 VND
Hanoi - Nha Trang
25/02/2019 1,576,000 VND
1,244,900
26
Hanoi - Nha Trang
26/02/2019 1,472,000 VND
Hanoi - Nha Trang
26/02/2019 1,244,900 VND
 
   
1,235,000
27
Hanoi - Nha Trang
27/02/2019 1,252,000 VND
Hanoi - Nha Trang
27/02/2019 1,466,000 VND
Hanoi - Nha Trang
27/02/2019 1,235,000 VND
1,244,900
28
Hanoi - Nha Trang
28/02/2019 1,472,000 VND
Hanoi - Nha Trang
28/02/2019 1,244,900 VND
Hanoi - Nha Trang
28/02/2019 3,739,250 VND

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)