Tìm vé rẻ trong tháng


Chiều đi: THÁNG 02/2019

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
2,368,000
18
Hanoi - Ban Me Thuot
18/02/2019 3,688,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
18/02/2019 2,368,000 VND
 
   
1,862,000
19
Hanoi - Ban Me Thuot
19/02/2019 3,688,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
19/02/2019 1,862,000 VND
 
   
1,862,000
20
Hanoi - Ban Me Thuot
20/02/2019 3,358,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
20/02/2019 1,862,000 VND
 
   
1,730,000
21
Hanoi - Ban Me Thuot
21/02/2019 3,358,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
21/02/2019 1,730,000 VND
 
   
1,466,000
22
Hanoi - Ban Me Thuot
22/02/2019 1,858,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
22/02/2019 1,466,000 VND
 
   
1,466,000
23
Hanoi - Ban Me Thuot
23/02/2019 2,298,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
23/02/2019 1,466,000 VND
 
   
1,354,900
24
Hanoi - Ban Me Thuot
24/02/2019 1,472,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
24/02/2019 1,354,900 VND
 
   
1,134,900
25
Hanoi - Ban Me Thuot
25/02/2019 1,472,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
25/02/2019 1,134,900 VND
 
   
804,900
26
Hanoi - Ban Me Thuot
26/02/2019 1,472,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
26/02/2019 804,900 VND
 
   
804,900
27
Hanoi - Ban Me Thuot
27/02/2019 1,252,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
27/02/2019 804,900 VND
 
   
804,900
28
Hanoi - Ban Me Thuot
28/02/2019 1,472,000 VND
Hanoi - Ban Me Thuot
28/02/2019 804,900 VND
 
   

Chú thích:

  Giá thấp nhất
  Giá bạn chọn
  Giá thường
  Giá không thể chọn
(Sau khi chọn giá, quý khách vui lòng ấn nút Tiếp Tục để tiếp tục đặt vé)